مسئول جدید رسانه و روابط عمومی کانون های فرهنگی ، هنری معرفی شد

در ادامه مراسم تودیع و معارفه مسئولین کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد با اهدای حکم از سوی دکتر غلامرضا کاظمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و جناب آقای دکتر سلیمان پور معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی ، جناب آقای محمد محرابی ، به عنوان مسئول جدید رسانه و روابط عمومی کانون های فرهنگی ،دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد معرفی شدند .