چهارمین روز نمایشگاه سیب سبز

🍏 چهارمین روز از نمایشگاه سیب سبز 🍏
👨‍⚕با حضور دندان پزشک و معاینه رایگان
〽 @iaukanoon
〽 @iauandishesabz