کمپین نه به دخانیات

🖌 امضای دکتر وثوق در حمایت از کمپین #نه_به_دخانیات در سطح دانشگاه آزاد اسلامی
http://t.me/@iaukanoon
@iauandishesabz