دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت: ۰۷:۲۴

کد خبر: 334

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=334

روتیتر خبر:

عنوان خبر: ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

متن خبر:

t.me/iaukanoon

کانون سیمای نور دانشگاه آزاد بجنورد
به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved