دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: ۱۳:۰۲

کد خبر: 399

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=399

روتیتر خبر:

عنوان خبر: هفته سلامت

متن خبر:

کانون سلامت
✔️🍏به مناسبت هفته سلامت برگزار میشود:
(معاینه  دندان،چکاب رایگان توسط پزشک، مشاوره های تغذیه،مامایی،روانشناسی و…)
🗓افتتاحیه شنبه۱اردیبهشت
+همراه با صبحانه سالم

@iauandishesabz
@iaukanoon

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved