دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۸:۵۹

کد خبر: 429

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=429

روتیتر خبر:

عنوان خبر: هفته سلامت #فوتبال_دستی

متن خبر:

استقبال دانشجویان و کار کنان دانشگاه از بازی پر شور فوتبال دستی

 

 

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved