دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۴۹

کد خبر: 439

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=439

روتیتر خبر:

عنوان خبر: کمپین نه به دخانیات

متن خبر:

🖌 امضای دکتر وثوق در حمایت از کمپین #نه_به_دخانیات در سطح دانشگاه آزاد اسلامی
http://t.me/@iaukanoon
@iauandishesabz

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved