دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۰:۱۹

کد خبر: 452

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=452

روتیتر خبر:

عنوان خبر: تمدید نمایشگاه سیب سبز

متن خبر:

به دلیل استقبال زیاد دانشجویان و مسئولین دانشگاه نمایشگاه #سیب_سلامت
تا چهارشنبه ۵/۲/۹۷ تمدید شد .

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved