دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۵۲

کد خبر: 543

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=543

روتیتر خبر:

عنوان خبر: #یک_ورق_روضه

متن خبر:

📌ویژه نامه مناسبتی ” #یک_ورق_روضه “🏴

◾️محرم الحرام ١۴۴٠
▪️شب اول_ویژه حضرت مسلم

〽️کاری از کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی
🎓 دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved