دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت: ۱۱:۴۸

کد خبر: 564

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=564

روتیتر خبر: جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه

عنوان خبر: جشنواره از حماسه تا حماسه

متن خبر:


لطفا قوانین درج شده در تصویر را مطالعه نموده سپس اقدام به ثبت شبکه اجتماعی خود در فرم زیر نمایید .

همچنین جهت سهولت بیشتر شما فایل آیین نامه مربوطه در انتهای این صفحه بارگذاری شده است
……………………………………………………………………………………………………………….

دریافت فایل قوانین

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved