دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت: ۱۸:۰۵

کد خبر: 585

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=585

روتیتر خبر: فرم ثبت نام در کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

عنوان خبر: عضویت در کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی

متن خبر:

فرم مشخصات دانشجویان جهت عضویت در کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

دانشجوی گرامی سلام؛

فرم زیر جهت آشنایی با مهارت ها و توانایی های فرهنگی شما در نظر گرفته شده است. خواهشمندیم پس از مطالعه دقیق، فرم را به طور کامل تکمیل نمایید.

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved