دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۷

کد خبر: 597

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=597

روتیتر خبر: جشنواره از حماسه تا حماسه 2

عنوان خبر: جشنواره از حماسه تا حماسه ۲

متن خبر:

در راستای اهمیت استفاده از فضای مجازی به عنوان یکی از اقطاب اثرگذار ، معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، دومین جشنواره سراسری ( از حماسه تا حماسه ۲ ) را ویژه دانشگاهیان ( دانشجویان ، اساتید وکارکنان ) با هدف جریان سازی فرهنگی ، تولید محتوا ، شناسایی ، حمایت وپرورش استعدادهای برتر در فضای مجازی ، برگزار می نماید

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved