دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تاریخ انتشار خبر: دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۸:۱۱

کد خبر: 744

http://farhangi.bojnourdiau.ac.ir/?p=744

روتیتر خبر:

عنوان خبر: نمایش دانشجویان حقوق در دانشگاه

متن خبر:

به گزارش معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی، جمعی از دانشجویان رشته حقوق به همراه اعضای هیات علمی و همچنین مدیر گروه این رشته اقدام به برگزاری آشنایی نمایشی با سیر مراحل پرونده های قضایی ویژه دانشجویان این رشته در دانشگاه داشتند.

در این برنامه نمایشی که دانشجویان و اساتید در نقش های مختلف دادگاه همچون، قاضی، وکیل، متهم و شاکی حضور پیدا می کنند، پرونده های مختلف قضایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سایر موارد را با اجرا نمادین به تصویر می کشند و به گونه ای عملی این فرآیندها را تمرین میکنند.

قرار است پس از برگزاری این برنامه ها، اجرای دادگاه نمایشی و نمادین دانشجویان حقوق در سطح دانشگاه، برای تمامی دانشجویان به جهت آشنایی عملی با مباحث حقوقی و قضایی با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی عملی شود.

دادگاه در دانشگاه

دادگاه در دانشگاه

کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی اجتماعی

Copyright © all right recieved