برگزاری سومین جلسه کارگاه نجوم دانشگاه آزاد بجنورد

به گزارش معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، سومین جلسه کارگاه نجوم با حضور علاقه مندان و دانشجویان دانشگاه در محل سالن سمینار برگزار شد.

این جلسه نیز که با تدریس مهندس کاملی از جمله فعالان عرصه نجوم و اختر فیزیک برگزار شد، به مباحث مختلفی در راستای آشنایی دانشجویان با موضوعات مختلف نجوم و اختر فیزیک پرداخته شد.

این برنامه جذاب که علاقه مندان خاصی را با خود به دنبال دارد، توسط کانون جدید التاسیس نجوم در حال برگزاری است و قرار است طی هفته های آتی برنامه رصدشبانگاهی نیز در سطح دانشگاه را برگزار کند.

کارگاه نجوم دانشگاه آزاد بجنورد