پیچیدن عطر تلاوت قرآن در مسجد دانشگاه

به گزارش معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی، همزمان با برنامه ملی یکشنبه های قرآنی، طرح کرسی تلاوت قرآن نیز در دانشگاه آزاد واحد بجنورد اجرا شد.

این کرسی تلاوت قرآن با حضور قاری برجسته استانی، آقای رجبی برگزار شد که در آن آیات کلام وحی به زیبایی برای حاضران در مسجد دانشگاه تلاوت شد.

برگزاری کرسی تلاوت قرآن در دانشگاه بجنورد با همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه طی روزهای یکشنبه اجرایی می شود و فضای دانشگاه را با تلاوت های زیبا و دلشنین معطر می کند.

کرسی تلاوت رجبی