جشن بزرگ دانشجویی

🎉#جشن_بزرگ_دانشجویی♨️

تئاتر🎭
اجرای گروه موسیقی سنتی همای 🎼 و گروه صفیر 🎻
تجلیل از برگزیدگان علمی ،ورزشی و فرهنگی دانشگاه 🏆
با استقابل پرشور دانشجویان👌

🔸کانون های فرهنگی و هنری