طعم شیرین خوشبختی

طعم شیرین خوشبختی“❤️

همایشی با محوریت جوان و ازدواج💍

زمان:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت۹:۳۰صبح
مکان:سالن دفاعیه (سمینار)طبقه فوقانی بوفه برادران.