هفته سلامت #فوتبال_دستی

استقبال دانشجویان و کار کنان دانشگاه از بازی پر شور فوتبال دستی