هفته سلامت

کانون سلامت
✔️🍏به مناسبت هفته سلامت برگزار میشود:
(معاینه  دندان،چکاب رایگان توسط پزشک، مشاوره های تغذیه،مامایی،روانشناسی و…)
🗓افتتاحیه شنبه۱اردیبهشت
+همراه با صبحانه سالم

@iauandishesabz
@iaukanoon