همایش غنی سازی روابط همسران

🔴همایش “غنی سازی روابط همسران“💍

👤مدرس: خانم دکتر ملیحه شیردل
🗓سه شنبه ۱ خرداد
🕗ساعت ۸ الی ۱۲ صبح

مکان ثبت نام:
مرکز مشاوره (ساختمان اداری)
و یا دفتر کانون ها (دانشکده انسانی)