#پای_کار_انقلابیم

📌”پای_کار_انقلابیم”

♨️نشریه منتخب هفتمین دوره #ضیافت_رضوی

〽️ تولیدشده توسط اعضای کانون های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

📝علی کاوه
📝خانم ها ایزانلو – ربانی

📩دریافت فایل pdf نشریه

http://t.me/iaukanoon