کارگاه شطرنج

☪️ آقایون خانما☪️

برگزاری کلاس اموزش شطرنج”مقدماتی”
مکان:سالن دفاعیه دانشگاه آزاد
🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁
زمان:یک شنبه (۱۳۹۶/۱۲/۱۳) ساعت: ۱۵
اطلاعات بیشتر:
جناب آقای جواد شرافت
@Javad_13_77

@iauhelalahmar
*رایگان*